Allenort

Aktualności

Sprzedaż spółki Kliniki Radioneurochirurgii Allenort (Gamma Knife w Warszawie)

05/01/2013

W maju 2013 r. spółka Kliniki Radioneurochirurgii Allenort została sprzedana prywatnemu inwestorowi. W roku 2012 spółka zdobyła II nagrodę organizacji Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia (OSOZ) w kategorii Innowacyjne pomysły w ochronie zdrowia za realizację projektu Centrum Gamma Knife Allenort w Warszawie.


Oddział Kardiochirurgii Allenort w Warszawie. Pierwsze operacje

01/01/2013

W 2013 r. Oddział Kardiochirurgii Allenort w Warszawie zainaugurował swoją działalnośćpoprzez przeprowadzenie pierwszych operacji.


Szpital Praski rezygnuje z kontraktu z NFZ w dziedzinie kardiochirurgii

06/01/2012

W czerwcu 2012 r. Warszawski Szpital Praski zrezygnował z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie usług medycznych w zakresie kardiochirurgii.


Rozbudowa Centrum Kardiologii Allenort w Ełku Nowe skrzydło szpitala

05/01/2011

Nowy oddział Centrum Kardiologicznego Allenort oficjalnie otwarto w maju 2011 r. Placówka działała już jednak od 2007 roku w szpitalu miejskim Pro-Medica, alejej oddziały nie były dotąd zlokalizowane w jednym miejscu. Od maja centrum kardiologiczne mieści się w nowo wyremontowanym skrzydle. Rocznie oddział kardiologiczny przyjmuje ponad 1750 pacjentów z różnego rodzaju problemami kardiologicznymi.


Początek współpracy ze Szpitalem Praskim w Warszawie. Kardiochirurgia

03/01/2011

W latach 2011/2012 spółka prowadziła dla Szpitala Praskiego w Warszawie oddział kardiochirurgii. Po rezygnacji Szpitala Praskiego z tej działalności spółka przeniosła kardiochirurgię do Szpitala Medicover w Warszawie.


Centrum Kardiologii Allenort w Iławie

02/01/2011

W szpitalu powiatowym w Iławie w lutym 2011 r. uroczyście otwarto Centrum Kardiologii Allenort. Po Olsztynie, Elblągu i Ełku jest to czwarte takie centrum na Warmii i Mazurach. Ośrodek specjalizuje się w wykonywaniu wysokospecjalistycznych zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej, w tym koronarografii, angioplastyk tętnic wieńcowych czy implantacji stymulatorów.


Połączenie spółek Sydan i Kliniki Allenort. Spółka przejmująca Kliniki Allenort

12/01/2010

W grudniu 2010 r. nastąpiło połączenie dwóch spółek Sydan i Kliniki Allenort, w którym spółką przejmującą była spółka Kliniki Allenort.


Otwarcie Centrum Gamma Knife w Warszawie

11/01/2010

Centrum Neuroradiochirurgii Gamma Knife rozpoczęło działalność 17 listopada 2010 roku. W uroczystości otwarcia wzięłaudział pani prezydentowa Anna Komorowska oraz marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik. Projekt był realizowany w latach 2009/2010 i polegał na wprowadzeniu do praktyki medycznej metody stereotaktycznej radioneurochirurgii przy użyciu Gamma KnifePerfection™ oraz zapewnieniu specjalistycznego szkolenia dla polskich lekarzy i techników w ośrodkach zagranicznych.

W roku 2012 spółka zdobyła II nagrodę organizacji Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia (OSOZ) w kategorii innowacyjne pomysły w ochronie zdrowia za realizację projektu Centrum Gamma KnifeAllenort w Warszawie. Do chwili obecnej w ośrodku leczonych było ponad 2700 pacjentów z ciężkimi chorobami mózgu.


Centrum Kardiologii Allenort w Kutnie

03/01/2010

W marcu 2010 roku nastąpiło uroczyste otwarcie oddziału kardiologii interwencyjnej w Kutnie. Głównym celem działalności jest zabezpieczenie potrzeb w zakresie opieki nad pacjentami z ostrymi zespołami wieńcowymi. Centrum Kardiologii Allenort w Kutnie leczyło (do 2014 r.) ponad 500 pacjentów ze świeżym zawałem serca.

W maju 2015 r. otwarta została nowa poradnia kardiologiczna Allenort, która zapewnia opiekę najlepszych specjalistów z zakresu kardiologii i wysokiej jakości sprzęt, obejmując opieką terytorialną ponad 250 000 mieszkańców województw: łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.


Centrum Kardiologii Allenort w Tomaszowie Mazowieckim

12/01/2009

W grudniu 2009 roku otwarte zostało Centrum Kardiologii Allenort w Tomaszowie Mazowieckim. Centrum zabezpieczaopieką medyczną populację około 350 tys. mieszkańców. W ośrodku wykonywane są zabiegi kardiologiczne: leczenie ostrych zespołów wieńcowych oraz zabiegi kardiologiczne z zakresu hemodynamiki. Dostęp do całodobowej możliwości konsultacji zapisów EKG wykonywanych w karetkach pogotowia ratunkowego w okolicznych powiatach, znacząco skraca czas transportu chorego z zawałem serca z miejsca zachorowania, bezpośrednio do ośrodka leczenia inwazyjnego.


Wszystkie prawa zastrzeżone Allenort 2019