Allenort

Aktualności

Rozpoczęcie realizacji projektu Ostoya Homes

04/01/2016

Allenort rozpoczął realizację projektu Ostoya Homes, którego celem jest zorganizowanie pierwszego w Polsce systemu leczenia geriatrycznego i opieki senioralnej, realizowanej w ramach opieki domowej (assisted living) i tele-medycznej a także za pośrednictwem sieci nowoczesnych i luksusowo wyposażonych ośrodków. Nasi pacjenci będą mieli możliwość wyboru a następnie zmiany miejsca pobytu w najpiękniejszych miejscach w Polsce (w ramach utworzonej sieci placówek).

W przyszłości planowane jest rozszerzenie tej oferty o atrakcyjne lokalizacje na południu Europy. W ramach programu Ostoya Homes wprowadzimy model kompleksowej opieki nad ludźmi starszymi obejmujący również opiekę medyczną, psychologiczną, psychiatryczną, usprawnienie ruchowe i zabezpieczenie ich potrzeb społeczno-kulturalnych. Seniorzy zostaną otoczeni w pełni profesjonalną opieką w komfortowych i dobrze wyposażonych ośrodkach.

Nasi pacjenci będą korzystać z dedykowanej dla nich opieki lekarskiej, w tym specjalistycznej opieki geriatrycznej, będą również mieli dostęp do najnowocześniejszego sprzętu rehabilitacyjnego i najlepszych rehabilitantów, którzy dla każdego z pensjonariuszy przygotują indywidualny program rehabilitacji. Oprócz tego będą znajdować się pod stałą opieką specjalistów psychologów i psychiatrów, którzy dzięki zastosowaniu technologii takich jak zaawansowana diagnostyka obrazowa, będą mogli zaprojektować spersonalizowany plan rehabilitacji neuropsychologicznej i psychiatrycznej.

Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w postaci specjalnie tworzonego dla celów projektu programu informatyczno-telemedycznego Patron, pozwoli na stały monitoring najważniejszych parametrów życiowych pacjentów i analizowanie uzyskanych w ten sposób danych przez lekarzy specjalistów. Dzięki temu możliwe stanie się udzielenie pomocy lekarskiej z odpowiednim wyprzedzeniem a co za tym idzie zapobieganie rozwojowi wielu chorób i problemów zdrowotnych. Projekt zakłada również rozwijanie zainteresowań kulturalno-społecznych w ramach organizowanych specjalnie dla naszych podopiecznych warsztatów, kół zainteresowań, wykładów, wycieczek i wydarzeń artystycznych. Dzięki systemowi Patron i ośrodkom opieki Ostoya Homes seniorzy zyskają bezpieczeństwo i radość życia, a ich rodzina pewność, że ich bliscy są pod dobrą opieką.


Utworzenie spółki Inter Iberica Investments Sp. z o. o.

01/01/2016

Działalność Inter Iberica Investments Sp. z o. o. koncentruje się na budowie i obrocie nieruchomościami z przeznaczeniem wypoczynkowym-wakacyjnym zlokalizowanymi w najatrakcyjniejszych regionach Europy południowej.


Allenort otrzymał jako jedna z 28 polskich firm prestiżowy tytuł National Champion, przyznawany przez European Business Awards

09/01/2015

Allenort konkurując z najlepszych firmami w Polsce, wygrał wyróżnienie do reprezentowania swojego kraj w kolejnym etapie konkursu European Business Awards—konkursie RSM Przedsiębiorca Roku.


Decyzją Rady Programowej Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki liderem polskiej gospodarki w zakresie zarządzania zostali dr n. med. Grzegorz Goryszewski oraz dr n. med. Marek Szufladowicz otrzymując nagrodę w imieniu Allenort

06/20/2015

Wyróżnienie Lider Polskiej Gospodarki jest przyznawane przez Zarząd Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług podmiotom i osobom, których aktywność i osiągnięcia przyczyniły się do rozwoju polskiej gospodarki. Nagrody przyznawane są w ramach Ogólnopolskiego programu Umacniania Wiarygodności Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki, którego celem jest wyróżnianie tych podmiotów gospodarczych, które łączą wysoką efektowność biznesową i profesjonalizm z poszanowaniem standardów etycznych. Podczas uroczystości wręczenia nagród, która miała miejsce 20 czerwca 2015 r. w warszawskim hotelu Gromada, wyróżnienie w imieniu Allenort, odebrał Dr Łukasz Goryszewski, dyrektor operacyjny Allenort Capital Fund.


Wizyta ATAI Corporation spólki tradingowej Allenort z misją gospodarczą na Kubie. Wizyta organizowana była przez Krajową Izbę Gospodarczą

06/17/2015

W dniach od 17 do 21 czerwca 2015 r. spółka ATAI Corporation uczestniczyła w misji gospodarczej polskich przedsiębiorców na Kubie, organizowanej we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Ambasadą RP w Hawanie. Udział miał na celu zacieśnienie współpracy gospodarczej i wymiany handlowej z potencjalnymi partnerami po stronie kubańskiej.

Od lewej strony: Grzegorz Goryszewski—założyciel i prezes Allenort, Anna Pieńkosz—ambasadorka RP w Republice Kuby, Marek Szufladowicz—partner w Allenort Capital Fund, Wiceprezes spółek Grupy Allenort, Marcin Kopański—dyrektor handlowy Allenort Trading and Investment Corporation (ATAI).


Powołanie funduszu inwestycyjnego Allenort Capital Fund przez założycieli Grupy Allenort

05/01/2015

W maju 2015 r. założyciel i prezes Grupy Allenort Grzegorz Goryszewski oraz wiceprezes spółek Grupy Allenort—Marek Szufladowicz—powołali fundusz inwestycyjny Allenort Capital Fund mający na celu prowadzenie działalności inwestycyjnej skoncentrowanej na zaawansowanych technologiach służących medycynie, rozwojowi infrastruktury, handlu międzynarodowego oraz wsparciu dla firm prowadzących działalność usługową i finansową.


Sprzedaż spółki Allenort Kardiologia do ABC Medicover Holdings BV

02/01/2015

W wyniku transakcji Medicover przejął oddział kardiochirurgii Allenort, który od 2012 r. funkcjonuje w szpitalu Medicover oraz Centrum Kardiologii Allenort w Warszawie.


Sprzedaż spółki Kliniki Kardiologii Allenort do Scanmed Multimedis SA

12/23/2014

Scanmed Multimedis nabył 100 procent udziałów w Klinikach Kardiologii Allenort Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Kliniki Kardiologii Allenort Sp. z o.o. to sieć 6 jednostek zlokalizowanych w Iławie, Ełku, Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim, Szczecinku oraz Kutnie. Kliniki zapewniają kompleksowe leczenie kardiologiczne, w tym zabiegi kardiologii interwencyjnej.


Uruchomienie Centrum Kardiologii Allenort w Piotrkowie Trybunalskim

11/01/2014

W listopadzie 2014 r. otworzono najmłodszy ośrodek kardiologiczny Allenort w Szpitalu Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim. Ta inwestycja uzupełnia brakującą lukę w systemie zabezpieczenia województwa łódzkiego w zakresie kardiologii interwencyjnej.


Połączenie spółek KKA i AK. Spółka przejmująca - Kliniki Kardiologii Allenort

12/01/2013

W grudniu 2013 r. doszło do połączenia dwóch spółek Kliniki Kardiologii Allenort i Allenort Kardiologia, gdzie spółką przejmującą była spółka Kliniki Kardiologii Allenort.


Wszystkie prawa zastrzeżone Allenort 2019